Entreprenadavtal inleder byggarbetena för den finska delen av Balticconnector-projektets landledning

Baltic Connector Oy har 4.5.2018 skrivit under avtal med Louhintahiekka Oy om bygg- och installationsarbeten för landledningen mellan Sjundeå och Ingå. Arbetena som ingår i entreprenadavtalet inleds i maj 2018. Initialskedet omfattar bl.a. granskningar, byggande av installationsvägar och schaktning av berggrund.

”Avtalet om bygg- och installationsarbetet är betydande eftersom det inleder de egentliga byggarbetena för projektets landledning. Miljöfrågor och säkerhet styr alla våra handlingar. Vi tar hand om ett gott samarbete med entreprenörer, intressenter och markägare”, säger Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag grundat år 2015 för att bygga Finlands del av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Entreprenadavtal inleder byggarbetena för den finska delen av Balticconnector-projektets landledning, 4.5.2018