Ett stort steg mot öppnandet av gasmarknaden – installationsavtalet för Balticconnector-projektets havsledning har undertecknats

Baltic Connector Oy och Elering AS har 29.3.2018 undertecknat ett avtal om installationsarbetet för havsledningen med Allseas. Avtalet är Balticconnector-projektets största entreprenadavtal.

”Avtalet är en betydande milstolpe för Balticconnector-projektet och ett tecken på att projektet framskrider enligt planerna. Allseas är en välkänd och pålitlig installationsentreprenör och vi är övertygade om att tillsammans med dem kommer projektet att fortlöpa enligt tidtabellen och inom den överenskomna budgeten”, säger Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector Oy.

Installationsarbetet inleds med förberedande arbeten i havsbottnen sommaren 2018. Den egentliga installationen av ledningen utförs sommaren 2019. Arbetet förväntas slutföras hösten 2019, efter vilket man kommer att inleda förberedelsen av havsledningen för kommersiellt bruk.

”Målet med projektet är att möjliggöra öppnandet av naturgasmarknaden i Finland år 2020. Balticconnector-projektets havsledning är en central del av helheten som ska förena gasmarknaderna i Finland och Baltikum och göra dem en del av EU:s gemensamma energimarknad. I och med detta avtal har vi tagit många steg mot ett tidtabellsenligt genomförande av projektet”, säger Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag grundat år 2015 för att bygga Finlands del av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Inbjudan till media: Media har en möjlighet att intervjua verkställande direktör av Baltic Connector Oy Herkko Plit och verkställande direktör av Elering AS Taavi Veskimägi i torsdag 29.3.2018 kl. 11.30–12.30 (UTC +3 EEST) i Baltic Connectos kontor på Porkkalankatu 1, Helsingfors, Finland. Intervjuerna kan vid behov även utföras via telefon.

 

Media och ytterligare information:
verkställande direktör, Baltic Connector Oy, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788
verkställande direktör, Elering AS, Taavi Veskimägi, tfn +372 5010168
projektdirektör, Baltic Connector Oy, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

Ett stort steg mot öppnandet av gasmarknaden – installationsavtalet för Balticconnector-projektets havsledning har undertecknats, 29.3.2018