Finsk-estniskt samarbete säkerställer att Balticconnector kan tas i bruk enligt planerna

I dag firas driftsättningen av gasledningen Balticconnector som förenar gasinfrastrukturen i Finland och Estland. Evenemang ordnas parallellt i Helsingfors och Paldiski i Estland och en videoförbindelse i realtid visar på det goda samarbetet mellan länderna och internt inom EU. Hedersgäster och talare vid driftsättningsfesten var republikens president Sauli Niinistö, republiken Estlands president Kersti Kaljulaid, näringsminister Mika Lintilä, Estlands närings- och infrastrukturminister Taavi Aas samt Klaus-Dieter Borchardt, biträdande generaldirektör för EU-kommissionens energidirektorat.

Gasledningen Balticconnector har strömning i två riktningar och var färdig för användning redan i november – en månad i förtid. Detta gör det möjligt att öppna gasmarknaderna i Finland och Estland och integrera dem till övriga Europa 1.1.2020. Ledningen förbättrar gassystemets regionala funktionssäkerhet och möjliggör distribuerad gasförsörjning samt bland annat användning av flytande naturgas (LNG) och biogas.

”Vi öppnar en gemensam gasmarknad i Finland, Estland och Lettland 1.1.2020. Integrationen av dessa tre marknader är ett historiskt steg i europeisk skala. Balticconnector har handlat om en större regional energipolitisk förändring än att bara bygga en ledning. Den har möjliggjort en gränsöverskridande, enhetlig gasmarknad. En infrastruktur utan marknad skulle vara bortkastade pengar! Vi får bådadera, infrastrukturen och en marknad”, säger Taavi Veskimägi, styrelseordförande för Elering AS glatt.

”Det känns bra att vi kan ta i bruk ledningen enligt den planerade tidsplanen. Samtidigt har vi lagt grunden för en fungerande gasmarknad. Jag vill tacka den yrkeskunniga personalen i Finland och Estland samt alla entreprenörer, som med ett fungerande samarbete har åstadkommit denna framgång”, säger Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

Av projektbudgeten på 250 miljoner euro betalades 75 procent med instrumentet EU:s Transeuropeiska nät. En hörnsten i projektet har varit det goda samarbetet mellan Finland, Estland och EU.

”Driftsättningen av Balticconnector är nyckeln till att kunna öppna gasmarknaden mellan EU:s medlemsländer i Baltikum samt för att utveckla en regional energimarknad. Under vårt treåriga samarbete har INEA högt värderat yrkeskunskapen och det starka engagemanget hos teamen på såväl Baltic Connector som Elering. Vi vill tacka dem för att projektets tidtabell hållit”, säger Dirk Beckers, direktör för EU-kommissionens genomförandeorgan för innovation och nätverk (INEA).

Ansvaret för projektet har i Finland legat hos Baltic Connector Oy och i Estland hos Elering AS. Ledningens avsnitt under vatten sköttes av bolagen tillsammans. En stor mängd beslutsfattare, byggherrar, konsulter och entreprenörer samt övriga intressegrupper har deltagit i genomförandet. Ledningsavsnittet under vatten är 77 kilometer långt mellan Finland och Estland. I Finland kommer ledningen i land i Ingå, där en 21 kilometer lång ledning under marken ansluter den till det finska överföringsnätet. I Estland kommer havsledningen i land i Paldiski, där en 55 kilometer lång markledning börjar. Ledningen har en överföringskapacitet på 7,2 miljoner kubikmeter per dygn.

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788
styrelseordförande, Elering, Taavi Veskimägi, tfn +372 501 0168

Finsk-estniskt samarbete säkerställer att Balticconnector kan tas i bruk enligt planerna_11.12.2019