Förberedande arbeten för installation av havsledning påbörjas på Finska viken

De förberedande arbetena för installationen av Balticconnector-projektets havsledning påbörjas efter midsommar. Då inleds skyddsåtgärderna för kablarna och Nord Stream -ledningen på havsbottnen. I juli börjar schaktningsarbetet på Paldiski-kust där havsröret kommer i land i Estland. I juli-augusti skiftet förflyttar man sig till schaktningsarbetet där som ledningen kommer till Finland, i Fjusö-område i Ingå.

Då de förberedande arbetena för havsledningen påbörjas, inleds även effektiviserad miljöövervakning och redovisning av fiskbeståndet. Tack vare den fortlöpande övervakningen är det möjligt att reagera omedelbart ifall det förekommer undantag i det naturliga tillståndet. Övervakningen kommer att fortsätta under hela projektet.

”De inledande arbetena för havsledningen som påbörjas nu är ett tecken på att projektet fortskrider enligt planerna. Vi har förberett arbetet ett och ett halvt år och det känns bra att nu få inleda också själva byggverksamheten. Vi arbetar noggrant och beaktar både vår miljö och våra intressenter”, säger projektdirektör Tom Främling.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Förberedande arbeten för installation av havsledning påbörjas på Finska viken , 21.6.2018