Baltic Connector Oy grundades för att genomföra Finlands andel av rörledningen Balticconnector som byggs för gasförbindelse mellan Finland och Estland. Projektet möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader och integrering med EU:s gemensamma energimarknad och förbättrar energisäkerheten genom att diversifiera distributionsrutterna för gas, samt förbättrar Finlands och Östersjöregionens försörjningsberedskap genom att Finland får möjlighet att använda det underjordiska gaslagret i Lettland. Förbindelserörledningen Balticconnector möjliggör också att gasmarknaden i Finland öppnas. Målsättningen är att Balticconnector ska färdigställas fram till år 2020.

Då naturgasmarknaden öppnas år 2020 uppdelas Gasums försäljningsverksamheten från överföringsverksamheten. För överföringen av gasen som distribueras från och med den 1.1.2020 ansvarar Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy. Baltic Connector Oy kopplas till dotterbolag av Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy före utgången av år 2018. Baltic Connector Oy slutför dock självständigt Balticconnector projektet och byggandet av gasledningen enligt planerna.

Balticconnector-projektet innefattar en i Östersjön placerad naturgasledning mellan Ingå i Finland och Paldiski i Estland samt gasledningar placerade på markområden i Finland och Estland, genom vilka Balticconnector sammankopplas med ländernas gasdistributionsnät. 21 kilometer av rörledningen byggs i Finland, 77 kilometer under havet och 55 kilometer i Estland. Dessutom byggs kompressorstationer i både Finland och Estland. Rörledningen är dubbelriktad, och kan användas för att transportera 7,2 miljoner kubikmeter gas om dagen.

DSC_0721
DSC_5721

Baltic Connector Oy och estniska Elering As undertecknade den 17 oktober 2016 ett samarbetsavtal avseende byggprojektet för gasförbindelsen mellan Finland och Estland. Vardera bolaget genomför individuellt de delar av rörledningen som byggs på land. Europeiska unionens kommission beviljade 187,5 miljoner euro ur Energisektorns Finansieringsmedel Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) i investeringsstöd till bolagens Balticconnector-projekt. EU:s delfinansiering täcker 75 procent av gasledningens sammanlagda byggkostnader på 250 miljoner euro. Europeiska unionens kommission, Baltic Connector Oy och Elering AS undertecknade stödavtalet för EU-finansieringen i Bryssel den 21 oktober 2016. Därutöver finansierar Finlands regering Baltic Connector Oy med 30 miljoner euro.

2Lopullinen-investointipäätös

Som en del av EU:s energiunionstrategi har EU åtagit sig att bygga förbindelser och energiinfrastrukturer som saknas, och säkerställa att varje medlemsland har möjlighet att anskaffa gas från flera källor. Att förbinda Östersjöregionen med gasnätet i övriga Europa är ett av kommissionens primära mål.

2Rakentamisen-tukisopimus

Baltic Connector Oy grundades för att genomföra Finlands andel av rörledningen Balticconnector som byggs för gasförbindelse mellan Finland och Estland. Projektet möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader och integrering med EU:s gemensamma energimarknad och förbättrar energisäkerheten genom att diversifiera distributionsrutterna för gas, samt förbättrar Finlands och Östersjöregionens försörjningsberedskap genom att Finland får möjlighet att använda det underjordiska gaslagret i Lettland. Förbindelserörledningen Balticconnector möjliggör också att gasmarknaden i Finland öppnas. Målsättningen är att Balticconnector ska färdigställas fram till år 2020.

Då naturgasmarknaden öppnas år 2020 uppdelas Gasums försäljningsverksamheten från överföringsverksamheten. För överföringen av gasen som distribueras från och med den 1.1.2020 ansvarar Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy. Baltic Connector Oy kopplas till dotterbolag av Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy före utgången av år 2018. Baltic Connector Oy slutför dock självständigt Balticconnector projektet och byggandet av gasledningen enligt planerna.

Balticconnector-projektet innefattar en i Östersjön placerad naturgasledning mellan Ingå i Finland och Paldiski i Estland samt gasledningar placerade på markområden i Finland och Estland, genom vilka Balticconnector sammankopplas med ländernas gasdistributionsnät. 22 kilometer av rörledningen byggs i Finland, 77 kilometer under havet och 50 kilometer i Estland. Dessutom byggs kompressorstationer i både Finland och Estland. Rörledningen är dubbelriktad, och kan användas för att transportera 7,2 miljoner kubikmeter gas om dagen.

DSC_0721
DSC_5721

Baltic Connector Oy och estniska Elering As undertecknade den 17 oktober 2016 ett samarbetsavtal avseende byggprojektet för gasförbindelsen mellan Finland och Estland. Vardera bolaget genomför individuellt de delar av rörledningen som byggs på land. Europeiska unionens kommission beviljade 187,5 miljoner euro ur Energisektorns Finansieringsmedel Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) i investeringsstöd till bolagens Balticconnector-projekt. EU:s delfinansiering täcker 75 procent av gasledningens sammanlagda byggkostnader på 250 miljoner euro. Europeiska unionens kommission, Baltic Connector Oy och Elering AS undertecknade stödavtalet för EU-finansieringen i Bryssel den 21 oktober 2016. Därutöver finansierar Finlands regering Baltic Connector Oy med 30 miljoner euro.

Som en del av EU:s energiunionstrategi har EU åtagit sig att bygga förbindelser och energiinfrastrukturer som saknas, och säkerställa att varje medlemsland har möjlighet att anskaffa gas från flera källor. Att förbinda Östersjöregionen med gasnätet i övriga Europa är ett av kommissionens primära mål.

2Lopullinen-investointipäätös
2Rakentamisen-tukisopimus