Gasröret till Estland öppnar den finländska gasmarknaden från 2020

Den finska naturgasmarknadslagen reformeras. Baltic Connector Oy har yttrat sig om lagförslaget 7.4.2017.

En långsiktig utveckling av gasmarknaden i Finland kräver ett exakt datum då naturgasmarknaden öppnas. I annat fall försvåras utvecklingsarbetet och förorsakar merkostnader för marknadsparterna. Det CEF-finansieringsstöd som EU beviljat Balticconnector är knutet till en öppning av den finska naturgasmarknaden och Finland ska beakta detta då naturgasmarknadslagen bereds. Även EU:s förordning om energiinfrastruktur ålägger EU-staterna att göra allt för att genomföra projekt av gemensamt intresse på sina ansvarsområden. Med CEF-stödavtalet har Baltic Connector Oy avtalsmässigt och finska staten politiskt beslutit sig för att öppna upp gasmarknaden och enligt de skyldigheter som följer av avtalet, ska bolaget bygga gasledningen Balticconnector enligt det tidsschema som nämns i avtalet.

Företaget anser att naturgasdirektivet kräver att Finland differentierar försäljningen av naturgas och överföringsnätverksamheten då kapaciteten hos en alternativ importkälla överstiger gränsvärdet 25 %. LNG-terminalen i Klaipeda i Litauen och överföringsnäten i Baltikum är tillräckliga för att uppfylla kriteriet för den alternativa importkanalen på det baltiska och finländska området totalt. Därför ska Finland differentiera försäljningen av naturgas och överföringsnätverksamheten senast 2020. Samtidigt förpliktar det Finland också att öppna gasmarknaden.

De gasledningsprojekt som redan fastställts och finansierats för de finländska och baltiska områdena är Balticconnector och kompressorstationen i Karksi i Estland samt GIPL-förbindelseröret mellan Polen och Litauen möjliggör  att först ansluta det finska gasnätet till det baltiska gasnätet och då GIPL-förbindelseröret färdigställts 2021 även med den europeiska gasmarknaden (finansieringsbeslutet och tidsschemat för GIPL-projektet har undertecknats med kommissionen). Finland förorsakas inte extra kostnader för de ovan nämnda gasinvesteringarna i Baltikum.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tel: +358 50 4620 788

 

Gasröret till Estland öppnar den finländska gasmarknaden från 2020, 24.4.2017