Grävning av havsbottnen inleds för sjöledningen inleds i Ingå

Den 13.7.2018 inleds nästa fas av sjöledningens förberedande arbeten med grävning av havsbottnen. De första grävningsarbetena kommer att utföras på fredagen 13.7. utanför Fjusö i Ingå, där man muddrar havsbottnen för att göra en färdig kanal för sjöledningen som installeras sommaren 2019. Under veckoslutet fortsätter grävningsarbetet utanför Skämmö.

Grävningsarbetena vid Fjusö och Skämmö utförs under tiden kl. 6–22. Vi strävar till att arbeten som medför buller utförs dagtid.

Arbetena kommer inte att störa normal rekreation i området. Vattnet kan ställvis vara grumligt, men detta hindrar inte normala rekreations- eller fritidsaktiviteter som t.ex. simning. Under arbetena beaktar vi miljö- och säkerhetsfrågor genom intensivare kontrollprogram.

Sjöledningens förberedande arbete började i slutet av juni och kommer att slutföras inom augusti.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

Grävning av havsbottnen inleds för sjöledningen inleds i Ingå, 12.7.2018