Huvudapparaterna i Balticconnectors kompressorstation har levererats till Ingå

Torsdag 28.3.2019 levererades huvudapparaterna till Balticconnector-projektets kompressorstation i Ingå. I apparaturen ingår kompressorenheten samt hjälputrustning. Installationen av apparaturen har inletts, och kommer att slutföras i april 2019. Installationsarbetena fortsätter efter det med rör- och kabelinstallationer.

Kompressorenheten och hjälputrustningen levereras från Frankrike av Thermodyn S.A.S, som tillhör Baker Hughes, a GE company-gruppen. Kompressorenheten representerar den modernaste tekniken inom branschen. I enheten drivs kompressorn av en integrerad elmotor, så det uppstår inga lokala utsläpp. Kompressorenheten är försedd med magnetiska lager, vilket för sin del säkerställer att enheten går jämnt och tyst.

"Det är fint att leveransen av kompressorenheten sker precis vid överenskommen tidpunkt, och efter det kan vi fortsätta installationsarbetena som planerat", konstaterar byggplatschef Mikko Ruokonen nöjt.

Byggandet av kompressorstationen har framskridit som planerat. Stationens mekaniska beredskap uppnås under sommaren, och efter det inleds testning och ibruktagande. Stationen är klar för användning i december 2019.

"Leveransen av utrustningen till kompressorstationen är en av projektets milstolpar, med vilka vi säkerställer att projektet framskrider enligt tidtabell", berättar projektdirektören vid Baltic Connector Oy Tom Främling.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutförd till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

Huvudapparaterna i Balticconnectors kompressorstation har levererats till byggplatsen i Ingå, 29.3.2019