Ingå kompressorstation är färdig och kompressorns provdrift har börjat

Byggarbetena för Balticconnector-projektets kompressorstation i Ingå har slutförts. Byggarbetet avslutades 30.8.2019 och härefter kommer man att utföra åtgärder för ibruktagande på stationen.  

Kompressorstationens gasledningar och -apparater har fyllts med naturgas och apparaternas provdrift pågår. De första roteringarna av den eldrivna kompressorenheten utfördes 17.9.2019 och arbetet fortsätter med provdrift av kompressorenheten, vilket kommer att avslutas inom oktober. Provdriften har inletts enligt tidtabellen, vilket säkerställer att kompressorstationen också kan tas i bruk enligt tidtabellen.

”Vi är nöjda över att byggarbetena för kompressorstationen har färdigställts, och det gläder mig att kunna konstatera att provdriften inletts som planerat. Vi framskrider schemaenligt mot ledningens ibruktagande i slutet av år 2019”, berättar Tom Främling, projektdirektör för Baltic Connector Oy.

Kompressorstationen blir färdig för gasöverföring till slutet av oktober 2019. Balticconnector-ledningen är i sin helhet klar att tas i bruk i slutet av 2019, och gasen börjar strömma i ledningen fr.o.m. 1.1.2020 då den finländska gasmarknaden öppnas.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Ingå kompressorstation är färdig och kompressorns provdrift har börjat 19.9.2019