Ingå kompressorstations provdrift har slutförts framgångsrikt

Provdriften av Ingå kompressorstation slutfördes framgångsrikt 11.10.2019, vilket säkerställer att
kompressorstationen kan tas i bruk enligt tidtabellen.

Kompressorstationens färdigställande möjliggör för sin del ett tidtabellsenligt färdigställande av hela
Balticconnector-rörledningen.

”Det lyckade genomförandet av provdriften är ännu ett steg mot projektets fullbordande och öppnandet av gasmarknaden. Vi närmar oss tidpunkten då allt är färdigt för att gasen ska kunna strömma mellan Finland och Estland i slutet av 2019”, konstaterar Tom Främling, Baltic Connector Oy:s projektdirektör.

Balticconnector-ledningen är i sin helhet klar att tas i bruk i slutet av 2019, och gasen börjar strömma i
ledningen fr.o.m. 1.1.2020 då den finländska gasmarknaden öppnas.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Ingå kompressorstations provdrift har slutförts framgångsrikt, 17.10.2019