Jarmo Väisänen ny styrelseledamot för Baltic Connector Oy

Finansråd, Jarmo Väisänen (66) har valts till styrelseledamot för Baltic Connector Oy. Väisänen har betydande erfarenhet inom styrelsearbete i över 30 företag, bland annat i börsbolag Kemira och Sponda.

Väisänen har arbetat i avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli sedan 2007. Han har varit ansvarig för strategi av ägarstyrningen för Neste, Vapo och Fortum. Nu fungerar han som Suomen Erillisverkot Oy:s styrelseordförande och som styrelseledamot för Gasum Oy, det statsägda bolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy och Alko Oy.

Esa Härmälä fortsätter som Baltic Connector Oy:s styrelseordförande och regeringsrådet Päivi Janka, och energiråd Antero Jännes som medlemmar i bolagets styrelse.

Baltic Connector Oy är ett finländskt statsbolag som grundades 2015 för att genomföra Finlands andel av gasledningsprojektet Balticconnector. Balticconnector är en gasledning som förenar Finland och Estland och gör det möjligt att förena gasmarknaderna i Baltikum och Finland samt öppnande av finska gasmarknaden. Avsikten är att Balticconnector ska skall bli färdig fram till 2020.

 

Ytterligare information:
styrelseordförande Esa Härmälä, tfn. 040 087 4209
verkställande direktör Herkko Plit, tfn. 050 462 0788

Jarmo Väisänen ny styrelseledamot för Baltic Connector Oy 29.3.2018