Kungörelse om verksamhet som orsakar i nedläggningen av Balticconnectors havsledning

Ingå kommun har publicerat kungörelse om verksamhet som Baltic Connector Oy har meddelat. Verksamhet orsakar under perioden 16.4.–31.10.2019 sker i samband med nedläggningen av jordgasröret i havet.

Arbetsskeden som orsakas och områden där bullerolägenheter orsakas på Ingå kommunens hemsidor:

https://www.inga.fi/sv/inga_informerar/inga_kommuns_tillkannagivanden/anhangiggorande_av_bulleranmalan.9370.news

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918