Marin mätningarna på finska vattenområden påbörjas måndagen den 12.12.2016

Marin mätningarna för Balticconnector-gasledningsprojektet inom Ingå området påbörjas med förberedande arbeten så som testning av utrustningen i början av vecka 50.

Egentliga mätningarna börjar 15.12.2016 och uppskattas avslutas i slutet av 2016. Mätningsfartygen kommer att röra sig vid naturgaslinjen. Mindre fartyg används på grundare vattenområden och på öppna havet större fartyg. Ogynnsamma väderförhållanden kan försena avsedda tidtabellen. Vi beklagar för eventuella besvär som kan uppstå i samband med utförandet av mätningarna.

För mer information om mätningarna, vänligen kontakta: projekt direktör Tom Främling, tel: 050 3262918, e-post: tom.framling@balticconnector.fi