Meddelande till invånare om Balticconnectors kommande havsrörsarbeten

De förberedande arbetena inför installationen av Balticconnectors havsledning har inletts där ledningen kommer i land i Försörjningsberedskapscentralens område i Ingå. De förberedande arbetena omfattar förberedande av byggarbetsplatsens stödjepunkt, monteringen av vinschen som används i installationen samt monteringen av den 1,6 km långa vajern i havsbottnen. Monteringen av vajern kommer att orsaka tillfälliga störningar i båttrafiken längs Kyrkby-farleden mellan Fjusö och Skämmö. Enligt den aktuella tidtabellen kommer monteringen av vajern äga rum 17–19.5.2019.

Installationen av själva havsledningen sker från rörläggningsfartyget Lorelay. Havsledningen svetsas på fartyget av 12 meter långa rör och dras i land med hjälp av vajern. Lorelay ankommer till söder om Skämmö i närheten av Ingås fartygsfarled 20.5.2019. Under dragningen av ledningen måste båttrafiken i Kyrkby-farleden stoppas i närheten av ledningen helt och hållet. Enligt den aktuella tidtabellen kommer dragningen av havsledningen äga rum 21–23.5.2019.

Efter dragningen ändrar installationsfartyget kurs mot Paldiski. Under korsandet av Ingå farled (uppskattningsvis 24–25.5) måste båttrafiken i Ingå farled stoppas för ca 18–24 timmar. För att minimera störningar och faror orsakade av installationsarbetet lämnar man runt installationsområdet ett säkerhetsområde på minst 500 meter. För att röra sig på området krävs specialtillstånd från installationsfartygets kapten. Entreprenören säkerställer båtfartens säkerhet under installationsarbetet med patrullbåtar.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
projektchef, offshore, Mauno Napari, tfn +358 40 5955 567

 

Meddelande till invånare om Balticconnectors kommande havsrörsarbeten