På Balticconnector-gasledningens byggområde i Ingå kommer man i fortsättningen att arbeta på lördagar

I fortsättningen kommer man att på byggområdet för Balticconnectors gasledning utföra installerings- och svetsningsarbeten på lördagar mellan kl. 7 och 16. Arbetena kommer inte att medföra särskilt buller i området.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918