På byggområdet för Balticconnectors kompressor- och mätningsstation i Ingå arbetar man under veckoslut

Under hösten kommer man att på byggområdet för Balticconnectors kompressor- och mätningsstation utföra gjutningsarbeten under veckoslut mellan kl. 7 och 16. Arbetet kommer inte att medföra särskilt buller i området.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918