Projektes byggnadsskede kommer att sysselsätta hundratals personer – Kompressorstationens zon- och schaktningsarbete utförs av Louhintahiekka Oy

Baltic Connector Oy har 24.1.2018 skrivit under avtal med Tusbyföretaget Louhintahiekka Oy angående schaktnings- och övrig zonarbete som skall utföras på kompressorstationsområdet. Avtalets åtgärder verkställs före kompressorstationens byggnadsarbete inleds.

”Det här är projektets första egentliga entreprenadavtal. Under våren väljer vi entreprenörer bland annat för kompressorstationens och landledningens del. Vi är nöjda med vårt avtal med Louhintahiekka Oy eftersom de har omfattande och långvarig erfarenhet av schaktning och zonarbete som motsvarar det arbete som krävs på kompressorstationsområdet,” berättar Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector.

”I sitt byggnadsskede kommer hela Balticconnector-projektet att sysselsätta hundratals personer och effekterna på sysselsättningsutsikterna beräknas blir ca 2000 årsarbetsenheter. Finländska entreprenörer har en betydande möjlighet att sysselsättas mera av byggnadsarbete relaterat till landledningen och kompressorstationen,” berättar Herkko Plit, vd vid Baltic Connector.

Det avtalsenliga arbetet på kompressorstationsområdet inleds i början av februari och slutförs  i början av juni.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Projektes byggnadsskede kommer att sysselsätta hundratals personer – Kompressorstationens zon- och schaktningsarbete utförs av Louhintahiekka Oy, 25.1.2018