Projektet framskrider – undertecknade avtal för landledningens del

Baltic Connector Oy har undertecknat avtal om tillverkning av gasrör och en centrifugalrenare, vilka gör det möjligt för projektet att framskrida enligt tidtabell.

Bolaget har ingått ett avtal med Corinth Pipeworks om tillverkning av gasrören. Ledningsanskaffningen täcker den 20 km långa landdelen av Balticconnector-gasledningen. Gasrören levereras under våren 2018 varvid också byggandet av landledningen i Sjundeå och Ingå inleds.

Baltic Connector har även ingått ett avtal om tillverkning av en centrifugalrenare till kompressorstationen. Naturgasen går längs ledningen till kompressorstationen, där den oberoende av transportriktningen går genom centrifugalrenaren. Centrifugalrenaren separerar eventuella fasta orenheter eller orenheter i vätskeform ur gasen. Avtalet har ingåtts med österrikiska HEAT wärmetechnische Anlagen Ges.m.b.H. Centrifugalrenaren är en av de obligatoriska apparater som anskaffas till kompressorstationen. Kompressorstationens utrustning installeras under åren 2018–2019 och tas i bruk i slutet av år 2019.

”Med tanke på projektet är det viktigt att anskaffningarna framskrider enligt tidtabell. Det tidigare erhållna inlösentillståndet och tillverkningen av gasledningen innebär att byggandet av landledningen börjar under våren 2018. Apparatanskaffningarna till kompressorstationen gör det möjligt att installera apparaterna under åren 2018–2019”, konstaterar Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 462 0788
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

 

Projektet framskrider – undertecknade avtal för landledningens del, 31.10.2017