Riksdagen godkände regeringens proposition till naturgasmarknadslag

Riksdagen har i dag den 26 juni godkänt regeringens proposition om en ny naturgasmarknadslag. Lagen syftar till att öppna naturgasmarknaden för konkurrens inom både parti- och detaljhandel från och med år 2020. Öppnandet av den finländska gasmarknaden och anslutningen till den europeiska marknaden möjliggörs av Balticconnector, gasledningen som kommer att byggas mellan Finland och Estland.

”Det är bra att riksdagen har fattat ett beslut som underlättar öppnandet av marknaden. Byggandet av en ny gasinfrastruktur som stöder den öppna marknaden behöver komma igång omedelbart för att göra den tillgänglig kostnadseffektivt från och med år 2020. Byggnadsarbetet för gasledningen Balticconnector påbörjas våren 2018, enligt tidsplanen”, säger Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Riksdagen godkände regeringens proposition till naturgasmarknadslag, 26.6.2017