Röjning av ammunition längs Balticconnector ledningslinjen mellan Finland och Estland i Finska viken

Baltic Connector Oy:s underleverantör Finnish Diving Support Oy kommer att utföra röjningen av tre ammunition i Finska viken under tiden 23–27.4.2018. Röjningsarbetet utförs i enlighet med tillståndsbeslut för förberedelser nr 193/2017/2 som utfärdats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 16.3.2018. Ammunitionen som skall röjas är belägen  på Balticconnectors ledningslinje, ca 40–42 kilometer från stranden på Finlands ekonomiska zon. Ammunitionen befinner sig i 50 meters djup och röjningen kommer inte att orsaka störningar. Röjningsarbetet utförs i enlighet med miljö- och säkerhetsförpliktelser. Skyddsavståndet mellan röjningsarbetet och sjöfart är tre kilometer. Sjöfarten styrs och övervakas av Helsingfors VTS.

Röjningsarbetet utförs av Finnish Diving Support Oy. Sprängningsarbetet leds och övervakas av Mauno Napari, Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag grundat år 2015 för att bygga Finlands del av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, Tfn. +358 50 326 2918
projektchef, Mauno Napari, Tfn. +358 40 595 5567

Röjning av ammunition längs Balticconnector ledningslinjen mellan Finland och Estland i Finska viken, 20.4.2018