Rörläggningen för Balticconnectors havsledning har slutförts enligt tidsplanen

Balticconnector-projektets rörläggning i Finska viken började 20.5.2019 i Ingå. De gynnsamma förhållandena möjliggjorde att rörläggningen framskred effektivt och att ändan på rörläggningen som började i Finland kunde läggas i havsbottnen 14.6.2019. Efter detta vände fartyget Lorelay om och rörläggningen av ledningens andra ända börjades i Paldiski och slutfördes 17.6.2019. Rörläggningens sista fas var att förena rörets ändor. Denna fas har nu slutförts och rörets installation blev färdigt 24.6.2019.

”Det känns bra att få havsledningens ändor fram på båda sidorna av Finska viken. Installationen av havsledningen har varit det största enskilda arbetsmomentet i Balticconnector-projektet och dess fullbordande i förtid är ett resultat av utmärkt samarbete mellan flera olika parter”, konstaterar projektdirektör Tom Främling nöjt.

Arbetet efter rörläggningen fortsätter med att skydda havsledningen genom att delvis täcka den med stenbrott. Denna fas har redan inletts parallellt med rörläggningen och kommer att slutföras inom juli. I juli-augusti utförs ett tryckprov på havsledningen varefter den töms och torkas. Enligt planerna ansluts havsledningen till landledningarna i Finland och Estland under hösten.

”Det är en glädje att konstatera att ett efter ett av Balticconnectors mål uppfylls och att vi framskrider enligt planerna mot ledningens slutförande och idrifttagning till slutet av 2019”, säger Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

Rörläggningen för Balticconnectors havsledning har slutförts enligt tidsplanen, 24.6.2019