Statsrådet har beviljat Baltic Connector tillstånd för inlösning och förhandsbesittningstagande

Statsrådet har 26.10.2017 godkänt Baltic Connectors ansökan om tillstånd för inlösning och förhandsbesittningstagande. Tillståndet ger Baltic Connector Oy rätt att ta i besittning de markområden som behövs för byggandet av landledningen. Tillståndet ger också rätt till gasöverföring på de inlösta områdena. Landledningen går huvudsakligen på Ingå kommuns område och en kort sträcka av ledningens norra del på Lojo stads och Sjundeå kommuns områden.

Inlösningsförrättningen inleds i slutet av november med inledningssammanträde och tillträdessyn, som ordnas av Lantmäteriverket. Möte om besittningstagande och fastställande av förhandsersättningar hålls i januari 2018. Lantmäteriverket skickar en separat inbjudan till inledningssammanträdet till markägarna.

”För oss är det viktigt att inlösningsförrättningen, som görs i samarbete med Lantmäteriverket, löper smidigt och att markägarna får aktuell information om hur förrättningen framskrider”, säger Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector Oy.

Byggandet av de delar av Balticconnector-gasledningen som går på land startar efter inlösningsförrättningarna under våren 2018.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 462 0788
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

 

Statsrådet har beviljat Baltic Connector tillstånd för inlösning och förhandsbesittningstagande, 26.10.2017