Statsrådet har gett sitt samtycke till att påbörja byggande av havsledningen

Statsrådet har i dag 21.6.2017 gett sitt samtycke till Baltic Connector Oy:s projekt för byggande av havsledningen i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Samtycket berättigar byggande av havsledningen mellan Finland och Estland inom den ekonomiska zonen. Samtliga tillstånd som krävs för naturgasledningen ansöks under planeringsfasen.

”Nu när statsrådet gett sitt formella samtycke för byggande, har återigen ett steg framåt tagits. Det berörda projektet är av särskild vikt för samhället och det är viktigt att byggprojektet framskrider enligt schema”, uttalar Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tel. +358 50 4620 788

 

Statsrådet har gett sitt samtycke till att påbörja byggande av havsledningen, 21.06.2017