Svetsningen för Balticconnectors landledning har slutförts i Inkoo

Balticconnectors landledning mellan Pölans i Sjundeå och Fjusö i Ingå har nu svetsats ihop och sänkts ner i rördiket. Arbetena längs med rörledningen inleddes med borttagning av trädbeståndet under vintern 2018 och fortsatte med jordbyggnad i juni 2018. Nu pågår de avslutande arbetena samt reparation av åkerdräneringskanalerna. Provtryckningen och torkningen utförs inom juni och ledningen blir färdig för idrifttagning inom juli.

”Vi tackar markägarna för deras tålamod och välvilja gentemot vårt projekt. Vi kommer att städa upp byggarbetsplatsen till ett motsvarande eller till och med bättre skick än den var i då vi anlände till området”, tackar Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector.

De avslutande arbetena kommer att pågå tills slutet av hösten 2019. Rörledningens anslutning utförs i slutet av augusti i Pölans efter vilket ledningen fylls med gas. Kompressorstationens idrifttagning och provdrift sker inom september-oktober varefter ledningen är redo för användning. Balticconnector-ledningen i sin helhet kommer att tas i bruk i slutet av 2019. Finlands gasmarknad öppnas från och med 1.1.2020 då gas börjar flöda i Balticconnector-gasledningen.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

Svetsningen för Balticconnectors landledning har slutförts i Inkoo, 6.6.2019