Taklagsfest på kompressorstationen firar byggarbetets tidtabellsenliga genomförande

Balticconnector-projektet firar kompressor- och mätstationens taklagsfest i Ingå samt byggarbetets goda framskridande. Taklagsfest för byggområdets anställda ordnades 7.11.2018. I festligheterna deltog med tal Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy, samt Nina Lindström, VD för RTA-Yhtiöt Oy.

”Det är fint att få fira projektets nästa milstolpe. För vår egen del vill vi försäkra att den finska gasmarknaden kan öppnas i början på år 2020. Den kunniga projektledningen och de skickliga entreprenörerna har möjliggjort projektets tidtabellsenliga framskridande. Det sömlösa samarbetet mellan Baltic Connectors projektledning och entreprenören RTA-Yhtiöt syns också i arbetets resultat”, säger Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

”Sakkunniga aktörer har en central roll i byggprojektets framgång. Kompressorstationen har en arbetsledning med flera års erfarenhet i krävande grundbyggnings- och byggnationsprojekt. På byggområdet har vi fått njuta av väl förberedda planer och utmärkt samarbete med byggherren. Som huvudentreprenör är det vårt ansvar att leda projektet enligt de förbestämda målen. Med det har vi lyckats, och taklagsfesten är en milstolpe för projektets goda framskridande”, menar Nina Lindström, VD för RTA-Yhtiöt Oy.

Arbetet på kompressorstationen inleddes med zon- och grundbyggningsarbeten i februari 2018. De egentliga byggarbetena för kompressorstationen inleddes tillsammans med RTA-Yhtiöt i juni 2018. Nu har byggarbetet fortskridit till ett skede där grundläggnings- och stomarbetet samt installationen av vägg- och takelement pågår. Även installationen av processutrustning och ledningar är på gång på byggområdet.

”Arbetet har hållit sig i tidtabellen och budgeten. I takt med att arbetet framskridit har människorna svetsats ihop väl och samarbetet mellan byggherren och entreprenörerna är utmärkt”, berättar Mikko Ruohonen, byggplatschef vid Baltic Connector Oy.

I mars 2019 blir byggnaderna färdiga för installationen av kompressor- och automatiseringsapparater. Efter testarbetet på hösten 2019 inleder stationen sin verksamhet i och med Balticconnector-projektets fullbordande i slutet av år 2019.

  

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutförd till 2020.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Taklagsfest på kompressorstationen firar byggarbetets tidtabellsenliga genomförande, 7.11.2018