Utnämningar på Baltic Connector Oy

Baltic Connector Oy har gjort följande utnämningar:

Anni Sarvaranta har utnämnts som utvecklingschef från och med 23 oktober 2017. Anni har erfarenhet från energisektorn inom projektledning, affärsutveckling, intressenters påverkan, lobbying, försäljning och marknadsföring samt i nätverkshantering. Hon är diplomingenjör (DI) i energiteknik. Som utvecklingschef inkluderar hennes ansvarsområden finska gasinfrastrukturens operativa strukturer och förberedande inför öppna gasmarknaden.

Förutom upphandling kommer Arja Koski hädanefter att ansvara för strategin.

Juuli Nyholm har utnämnts som administrativ koordinator för bolaget från och med 1 mars 2017.

Mika Myötyri har utnämnts som utvecklingsingenjör för bolaget från och med 1 juli 2017. Tidigare har han varit examensarbetare på Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tel. +358 50 4620 788

 

Utnämningar på Baltic Connector Oy, 23.10.2017