Utvecklingsarbetet för öppnandet av Finlands gasmarknad fortsätter

År 2018 fattades ett beslut om att från och med 1.1.2020 öppna Finlands gasmarknad som stöd för EU:s mål om en Energiunion. Beslutet har lett till förnyelser i naturgaslagstiftningen som påverkar Baltic Connector Oy:s ägararrangemang samt de befintliga arrangemangen för överföringsnät och försäljning av naturgas.

Enligt den nya naturgaslagstiftningen ska överföringsnätet för naturgas åtskiljas från försäljningen senast 2020. Överföringsnätets systemansvariga måste vara en oberoende, neutral och självständig part. År 2018 vidtog staten förberedande åtgärder för öppnandet av gasmarknaden. År 2018 omfattade de förberedande åtgärderna åtskiljandet av försäljnings- och överföringsverksamheterna i Gasum. Dessutom grundade man i slutet av 2018 ett nytt bolag, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, vars uppgift det är att organisera verksamheten av det självständiga gasöverföringsbolaget som inrättas 1.1.2020.

Som en följd av förändringarna är bolaget Baltic Connector Oy, som bygger Balticconnector-gasledningen, från och med 1.1.2019 en del av Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy. I samband med detta har det också utsetts en ny styrelse för Baltic Connector. Styrelsens ordförande är Esko Pyykkönen. Dessutom har Baltic Connector ett nära samarbete med Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy för att utveckla den finländska gasmarknaden. Trots de ovannämnda arrangemangen fortsätter Baltic Connector Oy genomförandet av Balticconnector-projektet självständigt fram till dess slutförande.

Nästa år omfattar flera åtgärder genom vilka man förbereder sig för den öppna gasmarknaden. Balticconnectors byggarbeten fortsätter och framskrider tidtabellsenligt. Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy håller på att inleda sin operativa verksamhet och förbereder verksamheten för det gasöverföringsbolag som ska inrättas i och med den nya öppna gasmarknaden och informationskanaler för att sprida aktuell information om naturgasmarknaden. I fortsättningen kommer aktuella nyheter inom naturgasmarknaden att meddelas om på bolaget webbplats figas.fi. Dessutom kommer marknadsintegrationsarbetet med Baltikum att framskrida gradvis. Förhandlingarna mellan Estland, Lettland och Finland angående harmoniseringen av gasmarknaden har fortsatt aktiva efter samförståndsavtalet som undertecknades oktober 2018. Målet är att det första steget i ländernas marknadsintegration kan genomföras i början av 2020.

 

Ytterligare information:

Herkko Plit, verkställande direktör, Baltic Connector Oy, tfn +358 50 4620 788

Utvecklingsarbetet för öppnandet av Finlands gasmarknad fortsätter, 16.1.2019