Välkommen till informationsmöte 15.5.2018 kl. 18

Baltic Connector Oy ordnar ett öppet informationsmöte tisdagen den 15.5.2018 i Wilhelmsdal, stora salen (Ola Westmans allé 1, Ingå).

Välkommen att höra hur Balticconnector -naturgasrörprojektet framskrider och om projektets nästa skeden.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag grundat år 2015 för att bygga Finlands del av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

Välkommen till informationsmöte 15.5.2018 kl. 18, 11.5.2018