Välkommen till informationsmöte 4.3.2019 kl. 18

Baltic Connector Oy välkomnar markägare och intressegrupper till informationsmöte i Ingå, Wilhelmsdal, stora salen (Ola Westmans allé 1, Ingå) måndagen 4.3.2019 kl. 18.

I informationsmötet presenteras projektets nuvarande läge samt kommande (projektrelaterade) arbetsskeden. Publiken ges tillfälle att ställa frågor till Baltic Connectors VD, projektdirektör, landledningsprojektets chef samt entreprenörens representant.