Välkommen till informationsmöte 4.5.2019 kl. 13

Baltic Connector Oy välkomnar markägare och intressegrupper till informationsmöte i Ingå, Merituulen koulu (Idrottsvägen 3, Ingå) lördagen 4.5.2019 kl. 13.

I informationsmötet presenteras projektets nuvarande läge samt kommande (speciellt havsrörprojektrelaterade) arbetsskeden. Publiken ges tillfälle att ställa frågor till Baltic Connectors VD, projektdirektör, landledningsprojektets chef samt entreprenörens representant.

Baltic Connectors personalen deltar samma dag 4.5. kl. 10 till Inkoos städtalko som är öppen for all. Hoppas vi träffas redan där!